haberlere geri dön

Yeni Aydınlatma Armatürü LOFT


Aydınlatma sadece dikkat çekici bir ortam yaratmakla kalmaz aynı zamanda öğrenme sürecinde motive edici bir etkiyede sahiptir. Başarılı ve verimli bir eğitim için doğru ayd›nlatman›n önemi göz ard› edilemez. Ayd›nlatma okullar›n,s›n›f alanlar›nın mimari görünümlerinde anahtar rol oynar. Bu alanlarda doğal gün ışığı ile yapay ayd›nlatma aras›ndaki denge projenin başar›s› aç›s›ndan kritik öneme sahiptir. Herhangi bir alan›n ayd›nlatma ihtiyaçlar›n› anlamak mümükün olan en doğru ayd›nlatma için son derece önemlidir. Eğitim kurumlar›nda ayd›nlatman›n en önem taşad›ğ› alan şüphesiz s›n›flard›r. Çoğunlukla öğrencilerin zamanlar›n› geçirdikleri alan olmas› itibari ile ayd›nlatman›n etkisini en fazla hissedildiği ortamd›r. Özellikle eğitim ve çalışma ortamları için tasarlanan LOFT aydınlatmanın bu alanlar için sunduğu avantajlar şunlardır. Sağladığı homojen ve göz almayan ışık dağılımı sayesinde tahtada ve monitörlerde oluşan parlama ve yansıma minimum seviye indirilir.  LOFT’da kullanılan yeni nesil Led teknolojisinin sağladığı renksel geri dönüşüm değerlerinin (>80) ortamda yarattığı etki sayesinde odaklanma becerisi ve öğrenme motivasyonu artar.  Armatürde kullanılan farklı sensor ve driver seçenekleri sayesinde günün belli saatlerinde değişen ışık yoğunluğuna göre otomatik dimle sağlar bu özelliği sayesinde sınıf ortamında ışık yoğunluğu sabit kalır. Ürünün sahip farklı difüzör ,boyut ve tavan uygulama seçenekleri sayesine farklı sınıf ortamları için tasarım özgürlüğü sağlamaktadır. Alttan müdahale edilebilir özelliği sayesinde kullanıcıya kolay montaj ve bakım avantajı sağlar. Armatürde kullanılan Led teknolojisinin sunduğu yüksek lumen değeri sayesinde enerji verimliliği sağlar. Modern ve estetik görünümü ile estetik ve şık sınıf ortamları yaratılır.

VEKSAN LOFT ürünleri için buraya tıklayınız.